Fagtidsskriftet Hold Pusten

Hold Pusten er Norsk Radiografforbunds fagtidsskrift, og driver selvstendig og uavhengig journalistikk innen fagfeltet.

 

Dette er Hold Pusten

• Norsk Radiografforbunds fagtidsskrift
• Medlem av Fagpressen, og drives i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten
• Hold Pusten driver saklig, uavhengig og kritisk journalistikk i samsvar med forbundets formålsparagraf, medlemmenes faglige identitet og forbundets grunnleggende verdier
• Hold Pusten søker å gjenspeile den faglige utviklingen innen radiografi og stråleterapi
• Hold Pusten ønsker å stimulere til engasjement og debatt
• Hold Pusten er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Vitenskapelige artikler blir vurdert av den vitenskapelige redaktøren og minst to uavhengige fagfeller

Her finner du mer informasjon om fagtidskrift Hold Pusten

Tekst:  Tone Stidahl