Brudd i Virke-forhandlingene

Brudd i Virke-forhandlingene

09.09.2016. Unio-forbundene brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren i natt kl. 01.05. Forbundene i Akademikerne og Lederne brøt samtidig.


Bruddet er i hovedsak begrunnet i at Virke ønsket styringsrett på endringer til hybrid-pensjon i blant annet spesialisthelsetjenesten, skoler og høyskoler. Dette kunne ikke forbundene i Unio slutte seg til. I tillegg var det flere utestående spørsmål som tidligere i år er løst i korresponderende tariffområder.

 Vi kommer tilbake til oppgjørets videre prosess.