Avsluttende sentrale forhandlinger for helseforetakene

De avsluttende sentrale forhandlingene om overenskomster (fase 3-forhandlinger) i Spekter-områdene 10 og 13 endte med at ingen av NRFs b-delsbrudd ble realitetsbehandlet, men sendes tilbake til partene lokalt. Arbeidsgivers siste tilbud gjøres i utgangspunktet gjeldende, men partene lokalt kan forhandle videre innen nevnte tilbuds ramme (altså justere innretning hva gjelder elementer som generelt tillegg, stiger, virkningstidspunkt osv), men da under fredsplikt. Frist for disse forhandlingene er 1.juli.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om oppgjøret, NRFs syn på prosessen, med videre.

Protokoller fra forhandlingene:

Område 10
Område 13