Artikler og innspill


  
Hvordan prioritere mellom øh-pasienter?
Ved Guri Bolstad, Rådet for radiografetikk
Publisert i Hold Pusten nr. 8-2013

DILEMMA: Det kan være veldig vanskelig å avgjøre hvem som skal komme til først og sist når øh-listen er lang og «alt haster like mye». Innenfor radiografgruppen kan det i først omgang være viktig å synliggjøre hvordan vi faktisk tenker og handler omkring prioritering mellom pasienter, skriver artikkelforfatteren.
Les artikkelen

Kommentarer og innspill kan sendes til Rådet for radiografetikk på
e-post: randiwjahnsen@yahoo.no

Notis til artikkel i Hold Pusten:
Etter vår artikkel i Hold Pusten nr2013 «Hvordan prioritere mellom øh-pasienter?» fikk Rådet for radiografetikk en tilbakemelding fra Bjørn Løndalen MD. Han påpekte, helt berettiget, at det var begrepsforvirring i artikkelen. Den viktige distinksjonen er mellom begrepene rekvisisjon og henvisning. Radiologiske undersøkelser rekvireres ikke. Man henviser. En rekvisisjon er å oppfatte som en bestilling av en bestemt undersøkelse, mens en henvisning innebærer at en vil ha en vurdering, både med hensyn til indikasjon og undersøkelsesmetode. Norsk radiologisk forening har ved gjentatte anledninger understreket at den rette betegnelsen er henvisning. Rådet for radiograf etikk er enig i betegnelsen og at vurdering av henvisninger er riktig og viktig, men også utfordrende. Vi mener artikkelen gjenspeiler hvordan dette kan oppleves også for radiografen der man må gjøre faglige, etiske og praktiske vurderinger i en travel hverdag.