Årets verneombudspris gikk til stråleterapeut Ester Geitrheim

Ester Geitrheim ble i dag tildelt Unios Verneombudspris for 2019, for sin innsats som hovedverneombud for avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Prisen bestod av et diplom og en signert litografi av Vebjørn Sand, og ble overrakt av Solveig Kopperstad Bratseth, 1. nestleder i Unio. Under utdelingen sa hun blant annet at Ester Geitrheim har vært et engasjert og kunnskapsrikt verneombud i mer enn et tiår, og har vært hovedverneombud de siste seks årene. Hun er meget bevisst sin rolle som hovedverneombud, og legger betydelig arbeid i rollen. Hun er initiativrik både når det gjelder å ta opp både mindre og større saker. Hun opptrer tydelig, men samtidig ydmykt og reflektert, og snakker lett med alle. Som hovedverneombud møter hun alle med respekt, og er respektert både innad og utad. Hun er alltid godt forberedt, ser etter løsninger og fremmer forslag i de rette fora, og har på denne måten fått innført endringer som har vært til det bedre for både ansatte og pasienter.

- Det er veldig gøy og helt uvirkelig, svarte hun på spørsmål om hvordan det føles å motta prisen. 

Da vi spurte henne etter prisutdelingen om hva hun tenker om rollen som verneombud, svarte hun at det er viktig å sette søkelys på et godt arbeidsmiljø, og ha god oversikt over hvilken del av arbeidsmiljøloven din rolle som verneombud skal omfatte, og hvilken rolle de tillitsvalgte skal ha. Det er også viktig å passe på at verneombudet blir tatt med. Hun sa også at hun synes at verneombudsrollen i større grad er en selvfølgelig del av arbeidshverdagen nå en tidligere. Rollen er ikke å bestemme ting på sykehuset, det er ledelsen som har styringsrett til det, men verneombudet skal påse at de endringene som blir gjort, blir til det beste for alle ansatte. 

Esters råd til nyvalgte verneombud: Påse at dere får det 40 timers HMS-kurset som er anbefalt, søk 3-partssamarbeidet på arbeidsplassen med ledelsen og tillitsvalgte,  etablere faste arbeidsarenaer på arbeidsplassen og sørge for å få tid og plass til å utføre oppgavene som verneombud. 

NRF er veldig stolte over at et av våre medlemmer har fått tildelt denne utmerkelsen, og gratulerer Ester med verneombudsprisen 2019.