30 år med stråleterapiutdanning

"Radiografbakgrunn og kunnskap innen anatomi, fysiologi og ikke minst strålefysikk – i dag er det selvsagt at slik må det være."


I disse dager markeres det at man har utdannet stråleterapeuter i overkant av 30 år i Norge. Fra en noe broket start og med et utgangspunkt med stor mangel på kvalifisert personell til å utføre stråleterapi har man til nå utdannet rundt 500 stråleterapeuter ved videreutdanningen i Oslo.

Ved etableringen var det strid om hvorvidt radiografer og radiografutdanning skulle ligge til grunn for videre utdanning i stråleterapi. Utgangspunktet var pragmatisk, det var mangel på kvalifisert personell og også mangel på radiografkandidater, man dekket til en viss grad behovet ved å ansette engelske terapiradiografer samt at sykepleiere også var ansatt ved avdelingen på Radiumhospitalet.
Les hele lederen på holdpusten.no
​​​​