Arkiv

Fant 341 artikler

Tittel Dato

Hjertet og hjernen 2020

SIDE: Stråleterapi

12.03.-13.03.2020

SIDE: Bildebehandling

05.02.- 07.02.2020

SIDE: Angiografi og intervensjon

12.02-14.02.2020

Høringsinnspill: Innføring av spesialistgodkjenning for sykepleiere med graden master i avansert klinisk allmennsykepleie.

NRF er støttende til innføring av spesialistgodkjenning for avansert klinisk sykepleie. Vi ser at opprettelse av offentlige spesialistgodkjenninger vil være en god måte å sikre at kompetanse er innenfor regulerte former i et helsevesen som er i stadig utvikling og der profesjonsgrensene ikke lenger er statiske.

NRF utvider tilbud om spesialistgodkjenning!

Norsk Radiografforbund arbeider kontinuerlig med etablering av spesialistgodkjenningsordninger for våre medlemmer.

SIDE: Juridisk bistand i arbeidsforhold

Høringsinnspill - lov og forskrift om EU forordningen om medisinsk og in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

Disse får tildelt årets FoU stipend

Fagdag for foretakstillitsvalgte

Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

Disse får tildelt årets utdanningsstipend

Lønnsoppgjøret i helseforetakene

Norsk Radiografforbund og Unio har sluttført forhandlingene med Spekter i helseforetakene.

SIDE: Arbeidstidskurs for tillitsvalgte

SIDE: Grunnkurs for tillitsvalgte

ISRRT World Congress 2020 in Dublin

The ISRRT 2020 Conference Programme Committee call for abstracts is now open.

Nytt tilbud til våre pensjonister

NRF har inngått en samarbeidsavtale med Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP), som et ledd i tilpasningen av medlemsfordeler for de av forbundets medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive grunnet alder eller uførhet.

NRFs forsikringskontor

Disputas om mobile røntgentjenester

Elin Kjelle forsker på mobile røntgentjenester til sykehjem, som gjør at pasientene kan bli undersøkt på et trygt og kjent sted og samtidig slipper belastningen forbundet med å reise ut.

SIDE: Strålevern 2019

Strålevern – Back to basics 19. - 20.11 2019

Fant 341 artikler. Viser 1–20.