Arkiv

Fant 384 artikler

Tittel Dato

Nå kan du engasjere deg i styringsgruppa til Radforum!

Valgkomiteen for RadForum jobber for tiden med å rekruttere to kandidater til styreverv i styringsgruppa.

Webinar

Disse får tildelt NRFs utdanningsstipend for 2020

Datoer for lønnsoppgjøret 2020

På grunn av koronasituasjonen ble som kjent alle tariffoppgjørene som skulle vært gjennomført våren 2020, utsatt til høsten og alle offentlige tariffavtaler ble prolongert til 15. september. Det er nå avtalt oppstart og fremdrift i de fleste av områdene.

Disputas: Mona Svanteson forsvarte sin doktorgrad

Tema: Evaluering av koronar arteriesykdom ved bruk av koronar CT-angiografi i høyrisikopasienter.

Månedens tilbud: Craft Classic pique skjorte til dame og herre

Høringssvar: Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten.

I høringsnotatet foreslås det at den individuelle fristen oppfylles ved «første oppmøte». Skal forslaget virke etter intensjonene betinger det derfor at ikke det «første oppmøtet» bare blir for å møte for samtale. Pasientene må oppleve at en frist er reell og at fristen må forstås dithen for pasientene at utredning og behandling faktisk igangsettes.

MRI in Practice

20.04.- 23.04.2021

AI og radiografen

ISRRT og EFRS har kommet med en felles uttalelse om bruk av kunstig intelligens i bildediagnostikken.

Høringssvar: Kompetansereformen - Lære hele livet

Vi erfarer for våre grupper en virkelighet og en arbeidshverdag med stadig økende tempo og stadig mindre tid og ressurser til kompetansehevende utdanning.

ISRRTs veileder for bruk av smittevernutstyr for radiografer og stråleterapeuter

Kristin Bakke Lysdahl har blitt professor i bildediagnostikk


ISRRTs verdenskongress i Dublin er utsatt til 2021

Frykter alvorlige følger for kreftpasienter

Tiltak som lengre åpningstid på CT- og MR-labene er eneste mulighet dersom vi innen forsvarlig tid skal få tatt unna det store antallet undersøkelser som er blitt satt på vent på grunn av pandemien.

E-læring om Covid-19 for radiografer

Avtale om forhøyede overtidssatser også i Virke-området

Ny bankavtale for deg som er medlem i NRF

Unio har inngått avtale med Nordea Direct, som gir deg som medlem av NRF et av markedets beste banktilbud.

Unio og Spekter har inngått sentrale avtaler om arbeidstidsplanlegging

Unio og Spekter har i dag inngått avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelse med korona-pandemien. Avtalene omtalt nedenfor gjelder således også for Norsk Radiografforbundsmedlemmer i helseforetakene, Lovisenberg Diakonale sykehus og Martina Hansen Hospital.

Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Koronaviruset: Hvordan forholder jeg meg til ferie?

Fant 384 artikler. Viser 1–20.