Siste nytt

 

 

NRFs høringssvar til ny felles rammeplan og styringssystem for helse – og sosialfagutdanningene http://www.radiograf.no/nyheter/Sider/NRFs-høringsuttalelse-til-ny-felles-rammeplan-og-styringssystem-for-helse-–-og-sosialfagutdanningene-.aspxNRFs høringssvar til ny felles rammeplan og styringssystem for helse – og sosialfagutdanningene Radiografforbundet er generelt positive til formålet med ny rammeplan og styringssystem da vi mener dagens system er utdatert og for lite dynamisk.

 Helse

 

 

Veileder om pårørendehttp://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Veileder-om-pårende-i-helse--og-omsorgstjenesten.aspxVeileder om pårørende 12.01.2017 Helsedirektoratet har i dag publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

 Arbeidsliv

 

 

Tariffoppgjøret ved Martina Hansens Hospitalhttp://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Martine-Hansen.aspxTariffoppgjøret ved Martina Hansens Hospital Arbeidsgiver har som følge av interne prosesser anmodet om at forhandlingene utsettes. Lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtaler videreføres.

 Organisasjon

 

 

Guri Bolstad trekker seg fra sentralstyrethttp://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Guri-Bolstad-trekker-seg-som-styremedlem.aspxGuri Bolstad trekker seg fra sentralstyret

 Profesjon

 

 

Ny doktorgrad i radiografihttp://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Vi-gratulerer-Eli-Eikefjord-som-Dr.-and-i-radiografi.aspxNy doktorgrad i radiografi Vi gratulerer Eli Eikefjord som disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

 Internasjonalt

 

 

Review of the sonography workforcehttp://www.radiograf.no/nyheter/Sider/Sonograph-shortage-in-England.aspxReview of the sonography workforce